ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ພາຍຸດີເປຼຊັນ ສະບັບທີ 2

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ພາຍຸດີເປຼຊັນ ສະບັບທີ 2 ໂດຍ ຄວາມ ກົ ດ ດັ ນ ອາກາດຕໍ່າທີ່ປົກຄຸມຢູ່ເຂດທະເລຈີນໃຕ້ຕອນກາງ ໄດ້ມີ ກ ຳ ລັງ ແ ຮ ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ກາຍເປັນພາຍຸດີເປຊັ້ນ ຊຶ່ງໃນເວລາ 4 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021 ມີຈຸດສູນກາງຢູ່ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 13.3 ອົງສາເໜືອ ແລະ ເສັ້ນແວງທີ 112.2 ອົງສາຕາເວັນອອກ ກ ຳ ລັງເຄື່ອນທີ່ໃນທິດຕາເວັນ ຕົ ກ ສ່ ຽ ງ ເໜືອ

ແລະ ມີຄວາມ ໄ ວ ລົມສູງສູດຢູ່ໃກ້ຈຸດ ສູນກາງ 45 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ. ຄາດວ່າ ພ າ ຍຸ ດີເປູຊັນຫົວນີ້ ຈະເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນຝັ່ງເຂດເມືອງ ດານັ່ງ ຂອງປະເທດຫວຽດນາມໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 24 ກັນຍາ 2021 ຈາກນັ້ນຈະສືບຕໍ່ເຄື່ອນທີ່ຜ່ານແຂວງສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນວັນດຽວກັນ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ຕົ ກ ໜັ ກ ພ້ອມມີລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນແຂວງພາກໃຕ້, ພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນ ຕົ ກ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ໄລຍະວັນທີ 23 - 25 ກັນຍາ 2021: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໜັ ກ ຫາ ໜັ ກ ຫຼາຍ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນເຂດພາກໃຕ້ ແລະພາກກາງ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ອັດຕະປື, ຈຳປາສັກ, ເຊກອງ, ສາລະວັນ ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງຈະ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ເກີດມີຕົ້ນໄມ້ ຫັ ກ ລົ້ ມ, ຫຼັງຄາເຮືອນ ເ ປ່ ເ ພ, ນ້ຳຖ້ວມອັ່ງ ແລະ ນ້ຳຖ້ວມຍື່ງ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.

ໄລຍະວັນທີ 24 – 26 ກັນຍາ 2021: ຈະມີຝົນ ຕົ ກ ໃນລະດັບປານກາງ ຫາ ໜັ ກ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ຢູ່ເຂດພາກກາງ ແລະ
ພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກ ເຊັ່ນ: ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ຄໍາມ່ວນ, ບໍລິຄໍາໄຊ, ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບູນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີນ້ຳຖ້ວມ ກ ະ ທັ ນ ຫັ ນ, ນ້ຳຖ້ວມຊ ແລະ ດິນເຈື່ອນ ຢູ່ບາງທ້ອງຖິ່ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈື່ງ ແ ຈ້ ງ ເ ຕື ອ ນ ເຖີງ ອໍ າ ນ າ ດ ການປົກຄອງທຸກພາກສ່ວນ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາ ເ ຜົ່ າ ທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາແຂວງ ດັ່ງກ່າວໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ລຽບຕາມຮ່ອມພູ ແລະ ແຄມແມ່ນ້ໍາຕ່າງໆ ຈົ່ງມີ ສ ະ ຕິ ລ ະ ມັ ດ ລ ະ ວັ ງ ຕໍ່ສະພາບດິນເຈື່ອນ, ນໍ້າຖ້ວມຊ, ນ້ຳຖ້ວມຍື່ງ ແລະ ລົມພັດ ແ ຮ ງ ທີ່ຈະເກີດຂື້ນໄດ້ໃນໄລຍະນີ້ ພ້ອມທັງກະກຽມ ຍົກຍ້າຍວັດຖຸສິ່ງຂອງທີ່ມີຄ່າ ແລະ ສັດລ້ຽງໄປໄວ້ບ່ອນທີ່ສູງແລະ ປ ອ ດ ໄ ພ ຂໍໃຫ້ ຕິ ດ ຕາມຂ່າວພະຍາກອນອາກາດ ຈາກກົມ ອຸ ຕຸ ນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະ ສ າ ດ ໃນໄລຍະ 1 ຫາ 4 ວັນຕໍ່ ໜ້ າ ນີ້.