ແຊປະສົບການ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ແຕ່ກີນຢາສະໝຸນໄພແລ້ວເຊົາດີ

ວັນທີ 18/9/2021 ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ມາແຊປະສົບການ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ມື້ທີ 1-14 ມື້ ເ ສ ຍ ເວລາອ່ານຫນ້ອຍ1 ເດີເພຶ່ອເຊັບໂຕເອງ

# ສະຫມູນໄພປົວ ໂ ຄ ວິ ດ ທີ່ດີທີ່ສຸດ 😊 ສຳລັບຂ້ອຍ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ອາການເລິ່ມແລກແມ່ນ

ມື້ທີ 1: ເຈັບຄໍ. ຄໍແຫ້ງ. ເຈັບຄືກ້າງຄໍ 😁 ຫນາວສັ່ນ. ແຕ່ບໍ່ມີໄຂ້. ປາກລັບລົດໄດ້ດີ. ຮູດັງຍັງໄດ້ກີ່ນ

# ບອກໄວ້ກ່ອນວ່າແຕ່ລະຄົນອາການຈະບໍ່ຄືກັນບາງຄົນກໍຈະບໍ່ມີອາການບໍ່ມີໄຂ້.

ມື້ທີ 2: ຍັງເຈັບຄໍຢູ່ ເຈັບ ແ ຮ ງ ກວ່າມື້ແລກ. ບໍ່ມີໄຂ້. ປົກກະຕິທຸກຢ່າງ. ນອກຈາກເຈັບຄໍ. ປາກລັບລົດ. ຮູດັງໄດ້ກີ່ນ

ມື້ທີ 3: ເຈັບຄໍ ແ ຮ ງ. ເລິ່ມມີໄອເລັກນ້ອຍ. ຫາຍໃຈຝືດເລັກນ້ອຍ. ເລີ່ມ ປ ວ ດ ແຂນ ປ ວ ດ ຂາ ປ ວ ດ ກ້າມເນື້ອ. ແຕ່ກະບໍ່ມີໄຂ້. ປາກລັບລົດ. ຮູດັງເລິ່ມບໍ່ໄດ້ກີ່ນ

ມື້ທີ 4-5-6: ອາການໄອ ຫ ນັ ກ ຂື້ນ. ໄອ ແ ຕ ກ ໂຄບໆ. ຄໍກະຍັງ ເ ຈັ ບ ຄືເກົ່າ. ຫາຍໃຈກະລຳ ບ າ ກ ແ ຮ ງ ເນາະ. ຍາມນອນກະຕັນດັງ. ທໍ ລ ະ ມ າ ນ ຄັກ 🥺 ແຕ່ປາກກະຍັງລັບລົດ. ຮູດັງ ຕ າ ຍ ເນາະ. ບໍ່ໄດ້ກີ່ນໃດໆທັງສິ້ນ 😁

ມື້ທີ 7-8 . ອາການຄ່ອຍເລີ່ມດີຂື້ນ. ແຕ່ກະຍັງຕັນດັງຈົນຊີ ຫ າ ຍ ໃຈບໍ່ໄດ້. ອາການໄອລົດລົງ. ຫ າ ຍ ໃຈໃຫຍ່ເປັນບາງເທຶ່ອ. ໂດຍລວມກະດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ປາກລັບລົດປົກກະຕິ. ຮູດັງເລິ່ມໄດ້ກີ່ນຄືນເລັກນ້ອຍ. ໄດ້ກີ່ນເລັກນ້ອຍອີ່ຫລີເດີ. ແບບນິດໆດຽວ 😅

ມື້ຕໍ່ໆມາອາການກະຄ່ອຍໆດີຂື້ນຈົນ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ໃຫຍ່ເປັນບາງເທື່ອ. ແຕ່ຕອນຂ້ອຍເປັນ ໂ ຄ ວີ ດ ຈະບໍ່ມີໄຂ້. ຮູດັງກະຄ່ອຍໆໄດ້ກີ່ນເທື່ອລະນ້ອຍ ແຕ່ປາກຍັງລັບລົດປົກກະຕິ

# ບອກກ່ອນເນາະວ່າ ມື້ທີ 1-4 ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ກີນຢາແກ້ໄອ ກີນແຕ່ ຂ້ າ ເ ຊື້ ອ ກັບ ຟ້ າ ທ ະ ລ າ ຍ ໂ ຈ ນ ແລະ ຮົມສະຫມູນໄພ. ຈົນມາຮອດ ມື້ທີ 5 ຂ້ອຍຈື່ງເລີ່ມກີນ ຢ າ ທີ່ໂພສລົງ.

# ກີນ ຢ າ ຕາມອາການແຕ່ລະຄົນ. ກີນເບິດ 2 ຊຸດອາການ ຫ າ ຍ ຂ າ ດ ເລີຍ 😁 ☺️ ອາການຂອງຂ້ອຍກະມີແຕ່ທໍ່ນີ້

# ໂດຍລວມກະຄື. ເຈັບຄໍ. ປວດໂຕ. ບໍ່ໄດ້ກິ່ນ. ຫາຍໃຈລຳບາກ. ມີໄອ. ໄອໂຄບໆ 😁

# ຢາກບອກວ່າ ຢ່ າ ປ ະ ຫ ມ າ ດ ຊ່ວງເວລາທີ່ຂ້ອຍ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ມັນເປັນເວລາທີ່ ທໍ ລ ະ ມ າ ນ ຖ້າບໍ່ ຖື ກ ກັບໂຕເອງຈະບໍ່ມີວັນເຂົ້າໃຈ.

# ຢາກບອກ ທ ຄ ວ່າ. ຫ້ າ ມ ຢູ່ບ່ອນຄົນ ແ ອ ອັ ດ. ຫ້ າ ມ ຢູ່ບ່ອນທີ່ມີ ຝຸ່ ນ ຄ ວັ ນ ຈະເຮັດໃຫ້ ປ ອ ດ ເຮົາບໍ່ ແ ຂ ງ ແ ຮ ງ. ໃຫ້ຢູ່ບ່ອນ ໂ ລ່ ງ ໆ. ຫມັ່ນລ້າງມື. ເຄື່ອງນຸ່ງຂອງຖືກະໃຫ້ສະອາດ…. 😊😊

# ຫວັງວ່າຈະເປັນປະ ໂ ຫ ຍ ດ ໃຫ້ກັບ ທ ຄ ແລະປັດຈຸບັນ ເ ຊົ າ ແລ້ວເດີ 😊. ໃຜມີ ປ ະ ສົ ບ ກ າ ນ ກະມາແຊ ປ ະ ສົ ບ ກ າ ນ ໃຕ້ຄອມ ເ ມັ້ ນ ໄດ້ເດີ. ເພຶ່ອເປັນຄວາມຮູ້. ຂໍ້ໃດ ຜິ ດ ພ າ ດ ກ ະ ຂໍ ໂ ທ ດ ຫລາຍໆເດີ ☺️ ☺️

Facebook Comments Box

Similar Posts