ມີ 467 ຄົນຕິດເຊື້ອໂຄວິດເສຍຊີວິດ 1 ຄົນ

ມື້ ນີ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ເພີ່ມໃຫມ່ 467 ຄົນ, ເສຍຊີວິດໃຫມ່ 1 ຄົນ ລາຍງານຈາກຄະ ນ ະ ສະເພາະກິດ ເຊົ້າວັນທີ 22 ຕຸລາ 2021 ນີ້ວ່າ. ໄດ້ກວດ ວິ ເຄາະທັງໝົດ 6321 ຕົວຢ່າງ, ນະຄອນຫຼວງ 4851 ຕົວຢ່າງ, ສະຫວັນນະເຂດ 593, ຈໍາປາສັກ 2021: ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ: 232 ຄົ ນ

– ຫຼວງ ພ ະ ບາງ: ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງໄປກວດທັງໝົດ 803 ຜົນບວກ 57 ຄົ ນ ໃນນີ້ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ພ ະ ບາງ 35 (ຊຸມຊົ ນ 35), ນ້ຳບາກ 14 (ຊຸມຊົ ນ 14), ປາກອູ 7 (ຊຸມຊົ ນ 7) ແລະເມືອງງອຍ 1 (ຊຸມຊົ ນ 1)

– ບໍ່ແກ້ວ: 3 (ຊຸມຊົ ນ)

– ຫຼວງນໍ້າທາ: 49 (ຊຸມຊົ ນ)

– ບໍລິໄຊ 15 ຄົ ນ

– ວຽງຈັນ: 6(ຊຸມຊົ ນ)

– ໄຊຍະບູລີ: 3 (ນຳເຂົ້າ)

– ສາລະວັນ: 25 (ຊຸມຊົ ນ)

– ຄໍາມ່ວນ: 27 (ຊຸມຊົ ນ)

– ສະຫວັນນະເຂດ: 21 ຄົ ນ (ນໍາເຂົ້າ 4 ) (ຊຸມຊົ ນ 17)

– ຈໍາປາສັກ: 29 (ຊຸມຊົ ນ 18).