ຜູ້ບ່າວເມືອງວຽງໄຊ ຖື ກ ເ ລ ກ 800 ລ້ານ ກີ ບ

ວັນທີ 22/10/2021 ດີໃຈນຳໜຸ່ມ ເມືອງວຽງໄຊ ແຂວງຫົວພັນ ຖື ກ ເ ລ ກ 800 ລ້ານ ກີ ບ ໄດ້ຮັບເງິນເປັນທີ່ຮຽບ ຮ້ ອ ຍ ແລ້ວ ເຮັງໆ ລ ວ ຍ ໆ ກາຍເປັນ ເ ສ ດ ຖີ ເມືອງວຽງໄຊ ໃນຄຳ່ຄືນແລ້ວ ໃຜຢາກເປັນ ເ ສ ດ ຖີ ຄົ ນ ຕໍ່ໄປມາ ສຸ່ ມ ມາ ສ່ ຽ ງ ໂຊກເດີ້