ເຖົ້າຫົວງູພາຜູ່ສາວນ້ອຍມານອນຈົນຕຽງຫັກ

ລຸກຄ້າໃຊ້ທ່າໄມ້ຕາຍຈົນຕຽງຫັກ. ເຈົ້າຂອງເຮືອນພັກແຫ່ງຫນຶ່ງ ຢູ່ໃນ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໂວຍວາຍ ໃຫ້ລູກຄ້າ ຊາຍ-ຍິງ ທີ່ມານອນຫ້ອງ ຈົນຕຽງຫັກ ບໍ່ຮູ້ວ່າ ໃຊ້ໄມ້ຕາຍທ່າໃດ. ແຖມຍັງຖິ້ມທ້າຍວ່າ: ຫ້ອງລາຄາ 70.000 ກີບ ເອົາກັນປານຫ້ອງລາຄາ 7.000 .000 ກີບ. ຫລື ອີກຢ່າງຫນຶ່ງ ຕຽງອາດໃຊ້ມາເປັນເວລາດົນນານ ຈິ່ງມີສະພາບເປ່ເພ ຕາມອາຍຸການນໍາໃຊ້ ກໍເປັນໄດ້. ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022

Facebook Comments Box

Similar Posts