ຫ້າມຈໍາໜ່າຍຂາຍບັ້ງກະໂພກບັ້ງພຸບັ້ງໄຟສິ່ງທີ່ເປັນທາດ ແ ຕ ກ ຕ່າງໆ

ປກສ ກຸ່ມ 4 ໂພນຕ້ອງ ສົ ມ ທົບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ລົງສ້າງບົດບັນທຶກຫ້າງຮ້ານ ຈຳ ນວນ 10 ຮ້ານ ຢູ່ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍຫ້າມ ຈໍາ ໜ່າຍ ຫຼື ຂາຍບັ້ງກະໂພກ, ບັ້ງພຸ, ບັ້ງໄຟ ສິ່ງທີ່ເປັນທາດ ແ ຕ ກ ຕ່າງໆ ເພື່ອ ປ ະ ກອບສ່ວນໃນການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ຫົວໜ່ວຍ, ຄອບຄົວ ກຽມພ້ອມຕ້ອນຮັບເທສະການປີໃໝ່ສາກົນ ປີ 2022 ແລະການກະກຽມເປີດ ປ ະ ເທດ ປີ 2022.ວັນທີ 22 ທັນວາ 2021, ບ້ານໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ໄດ້ລົງສ້າງບົດບັນທຶກກັບບັນດາຫ້າງຮ້ານ ຈໍາ ນວນ 10 ຮ້ານ ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ນໍາພາໂດຍ ສະຫາຍ ຮອ ນາງ ອານຸສອນ ແສງຄໍາຢອງ ແລະ ຮທ ພິນລາວັນ ແສນສູນທອນ ພ ະ ນັກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານ ປກສ ກຸ່ມ 4 ໂພນຕ້ອງ ບໍ່ໃຫ້ ບັນດາ 10 ຮ້ານ ຈໍາ ໜ່າຍບັ້ງກະໂພກ, ບັ້ງພຸ, ບັ້ງໄຟ ສິ່ງທີ່ເປັນທາດ ແ ຕ ກ ຕ່າງໆ ເຊິ່ງບົດບັນທຶກ ປ ະ ກອບມີ 6 ເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:1. ຫ້າມຊື້-ຂາຍ ຈໍາ ໜ່າຍອຸ ປ ະ ກອນທີ່ມີສຽງ ແ ຕ ກ (ບັ້ງກະໂພກ, ບັ້ງໄຟດອກ) ທຸກ ປ ະ ເ ພ ດ ຢ່າງເດັດຂາດ.
2. ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີສຽງ ແ ຕ ກ ເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເປີດໂອກາດໃຫ້ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີສວຍໃຊ້ຫ້າງຮ້ານ, ເຄຫະສະຖານບ້ານ-ເຮືອນຂອງຕົນກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບ.
3. ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຫ້າງຮ້ານ ຫຼື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ປ ະ ປ່ອຍໃຫ້ຄົນບໍ່ດີ, ບຸກຄົນມາໃຊ້ສະຖານທີ່ ເພື່ອເຄື່ອນໄຫວ ຄ້ າ ມ ະ ນຸດ ແລະ ບັນຫາ ໂ ສ ເ ພ ນີ.
4. ປ້ອງກັນເຄຫະສະຖານ ຫ້າງຮ້ານຂອງຕົນໃນການໃຊ້ສຽງດັງລົບກວນເຮືອນໃກ້ຄຽງ ແລະ ບັນຫາອັກຄີ ໄ ພ ເດັດ ຂ າ ດ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຂຶ້ນ.5. ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເ ຈົ້ າ ໜ້າທີ່ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດໃນດ້ານວຽກງານຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ພົບເຫັນກໍລະນີໃດທີ່ບໍ່ຈິງ ໃຫ້ລາຍງານຕໍ່ເຈົ້າ ໜ້ າ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
6. ເປັນເຈົ້າການຮັກສາຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ປ ະ ຕິບັດ ກົ ດ ໝາຍຂອງລັດ ກໍ່ຄືມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ ແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ບໍລິການ (ປິດ-ເປີດ) ຕ້ອງ ປ ະ ຕິບັດຕາມໂມງເວລາທີ່ການຈັດຕັ້ງ ກໍ າ ນົດໄວ້...........