ອາດມີຄົນບໍ່ຫວັງດີສວມຮອຍມາສ້າງຄວາມປັ່ນປ່ວນທີ່ລົດໄຟລາວຈີນເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອມເສຍ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຜູ້ໂດຍສານເຕັມທຸກຖ້ຽວ ປີ້ຊັ້ນ 1 ຂາຍໝົດທຸກວັນ, ທ່ານ ນາງ ປານໃຈ ເຢ່ຍຢັ້ງວ່າ ຜູ້ຮັບ ຜິ ດ ຊອບຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ປ ະ ຈໍາ ສະຖານີນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ​ ໄດ້ໃຫ້ ສໍ າ ພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2021 ນີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ, ການໃຫ້ບໍລິການຜູ້ໂດຍ ສານ ຂອງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນມີຜູ້ໂດຍສານເຕັມທຸກຖ້ຽວໃນແຕ່ລະວັນແລະ ປີ້ໂດຍສານຊັ້ນ 1 ຫລື EMU 1 ແມ່ນຂາຍໝົດທຸກວັນ. ທ່ານ ນາງ ປານໃຈ ເຢ່ຍຢັ້ງວ່າ ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: ໄລຍະນີ້ການໃຫ້ບໍລິການແລ່ນລົດໄຟ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະທີ 1 ວັນຈັນ ຫາ ວັນ ພ ະ ຫັດ ຈະໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວດຽວ ໃນເວລາ 8:00 ໂມງ ແລະ ໄລຍະທີ 2 ວັນສຸກ ຫາ ວັນອາທິດ, ເຊິ່ງເປັນໄລຍະທ້າຍອາທິດ ທີ່ມີ ປ ະ ຊາຊົນເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງຫລາຍ,ໂດຍຈະໃຫ້ບໍລິການ 2 ຖ້ຽວ (ຖ້ຽວ 8:00 ໂມງ ແລະ 16:00 ໂມງ). ແນວໃດກໍຕາມ, ພາຍຫລັງເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການແກ່ມວນຊົນ ມາແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ, ໄດ້ມີ ປ ະ ຊາຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຊາວຕ່າງ ປ ະ ເທດ ມາໃຊ້ບໍລິການຂີ່ລົດໄຟເປັນ ຈໍາ ນວນຫລວງຫລາຍໃນແຕ່ລະມື້, ແຕ່ປັດຈຸບັນໄດ້ ກໍ າ ນົດ ຈໍາ ນວນຜູ້ໂດຍສານ ປ ະ ມານ 700 ຄົນຕໍ່ຖ້ຽວ,ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19. ຂະນະທີ່ ປີ້ໂດຍສານຊັ້ນ 1 ແມ່ນຂາຍໝົດທຸກວັນ ແລະ ແຂວງທີ່ຜູ້ໂດຍສານເດີນທາງໄປຫລາຍ ແມ່ນ ແຂວງຫລວງ ພ ະ ບາງ, ຫລວງນໍ້າທາ, ຮອງລົງມາແມ່ນອຸດົມໄຊ ແລະ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ. ທ່ານ ນາງ ປານໃຈ ກ່າວຕື່ມວ່າ: ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໂສມໜ້າໃໝ່ຂອງການຂົນສົ່ງໂດຍສານດ້ວຍລະບົບລາງທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ປະເທດເຮົາ.ສະນັ້ນ, ການບໍລິການໃນໄລຍະຕົ້ນ ກໍມີທັງຂໍ້ສະດວກ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກ. ສໍາລັບຂໍ້ສະດວກ ກໍແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງການເດີນທາງ ທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍແກ່ຜູ້ໂດຍສານ ໄດ້ໄປຮອດໄປເຖິງຈຸດໝາຍປາຍທາງທັນຕາມ ກໍ າ ນົດເວລາ. ສ່ວນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, ທີ່ມັກພົບເຫັນ ແມ່ນຜູ້ໂດຍສານສ່ວນຫລາຍບໍ່ທັນເຂົ້າໃຈ ໃນຂັ້ນຕອນການຊື້ປີ້, ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າກວດ ແລະ ການຂຶ້ນລົດໄຟ.ນອກນີ້, ກໍປາກົດມີຜູ້ໂດຍສານ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ງ ເອົາວັດຖຸທີ່ເກືອດຫ້າມຂຶ້ນລົດໄຟ ເປັນຕົ້ນ ສັດລ້ຽງ, ທາດ ເ ຫ ລົ້ າ, ວັດຖຸໄວໄຟ, ທາດ ແ ຕ ກ ຫລື ວັດຖຸມີ ຄົ ມ ອື່ນໆ. ແນວໃດກໍຕາມ, ສໍ າ ລັບຜູ້ທີ່ຈະມາໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ຂໍແນະນໍາໃຫ້ປະຕິບັດດັ່ງນີ້:ຕ້ອງມາຊື້ປີ້ຢູ່ສະຖານີ, ມີບັດປະ ຈໍ າ ຕົວ ແລະ ບັດຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊິນ 2 ເຂັມ, ພຽງເທົ່ານີ້ ບັນດາທ່ານກໍສາມາດສໍາພັດກັບການເດີນທາງທີ່ສະດວກສະບາຍດ້ວຍ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້.

....