ລົດຈັກທີ່ມີປ້າຍທະບຽນເຮືອນຕອນນີ້ປົດປ້າຍນີ້ອອກແລ້ວ

ທີ່ສປປລາວທ້າຍເດືອນທັນວາ2021ລ່າສຸດເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເຊີນເຈົ້າຂອງລົດຈັກທີ່ມີປ້າຍທະບຽນເຮືອນມີໜຶ່ງດຽວໃນລາວ ເຂົ້າມາຕັກເຕືອນ,ສຶກສາອົບຮົມແລະຜູ້ກ່ຽວກໍປົດປ້າຍກັບໄປ ຕິ ດ ໃສ່ເຮືອນແລ້ວ…

............