ຢາກເຊົາຂາຍຢາເລີຍເອົາຢາໄປໃຫ້ຕຳຫຼວດ

ວັນທີ 19 ມັງກອນ ນີ້, ທ້າວ ຈີວື່ ອາຍຸ 27 ປີ ປ ະ ຊາຊົນຢູ່ ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ ເ ສ, ບ ຢ, າ ບ້, າ 6 ເ ມັ ດ ຍັງເຫລືອ 5.993 ເ ມັ ດ ເອົາມາມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ເມືອງອານຸວົງ ແຂວງໄຊສົມບູນ ກັກຕົວ. ທ້າວ ຈີວື ໃຫ້ການວ່າ : ທ້າວ ເອວື ແລະ ທ້າວ ຈືມາວື ເຊິ່ງທັງສອງເປັນອ້າຍນ້ອງກັບຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ເອົາ ຢ, າ ບ້, າ ໃຫ້ ຈຳ ນວນ 2 ມັດ ແລ້ວບອກໃຫ້ຍ່າງກັບສວນຢາງ

ມີຜູ້ກ່ຽວເຮັດວຽກຢູ່ເມືອງລ້ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ , ພໍຢ່າງມາຮອດໄລຍະໜຶ່ງຈຶ່ງເອົາ ຢ, າ ບ້, າ ອອກມາ ເ ສ, ບ 6 ເ ມັ ດ. ຈາກນັ້ນຮູ້ສຶກຢ້ານກົວ ແລະ ມີແນວຄິດຢາກໃຫ້ທ້າວ ອ້າຍ ແລະ ນ້ອງຂອງຕົນເຊົາ ເ ສ, ບ ແລະ ເຊົາຂາຍ ຢ, າ ບ້, າ, ພໍຍ່າງຮອດເຂດ ບ້ານພ້າວ ຈຶ່ງໄດ້ນຳເອົາ ຢ, າ ບ້, າ ຈຳນວນ 5.993 ເ ມັ ດ ໄປມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ກຸ່ມບ້ານໂພນ ພ ະ ເມືອງອານຸວົງ.