ຜູ້ໂພສເວົ້າໃຫ້ພະນັກງານອານາໄມໂຮງໝໍອອກມາຂໍໂທດແກ້ຂ່າວແລ້ວ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ຄຳແກ້ຂ່າວ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ນາງ ວຽງອາຍຸ 38 ປີ ຢູ່ ບ້ານທ່າລຽບ ເມືອງແມດ ແຂງວຽງຈັນ. ໄດ້ເອົາແມ່ມາເຂົ້າໂຮງໝໍ 103 ນວຈ ໃນວັນທີ່ 23/5/2021 ຂອງວັນທີດ ໃນເວລາຕອນກາງຄືນ ເວລາ 8:00 ຊັ້ນ 3 ຫອ້ງມໍລຸະຊຸມ

ທີ່ໄດ້ໂພສແນວບໍ່ດີເວົ້າບໍ່ມວນໃຫ້ ພ/ງ ອະນາໄມ້ນັ້ນແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈີ່ງຂອ້ຍຂໍຮັບພີດແລະຂໍໂທດທາງ ພ/ງ ພອ້ມບໍ່ລີສັດອະນາໄມ້ພອ້ມທັງໂຮງໝໍສຸນກາງ 103 ວ່າບໍ່ມີຄວາມຈີງທີ່ ພ/ງ ອະນາໄມ້ເວົ້າບໍ່ມວນແລະ ພ/ງ ເຂົ້າກໍເຮັດວຽກຕາມບໍ່ລີສັດແລະໂຮງໝໍສຸນກາງວ່າງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

ຜູ້ລົງຂ່າວ ເລື່ອງ ພະນັກງານ ອະນາໄມ 103 ດັ່ງນັ້ນຂາພະເຈົ້າເອງຈີ່ງໄດ້ອອກມາຂໍໂທດແລະແກ້ຂ່າວຄືນທີ່ໂພສເລື່ອງບໍ່ດີໃຫ້ແກ້ ພ/ງ ແລະບໍລີສັດອະນາໄມເສຍຫາຍນັ້ນໂຕຂ້າພະເຈົ້າເອງຈະຖືເປັນບົດຮຽນອັນລຳຄ່າ

ແລະຈະບໍ່ໂພສເລືອງທີ່ບໍ່ດີແລະຄົນອືນແລະສົງຄົມອີກແລະວັງວ່າທາງ ພ/ງ ແລະບໍ່ລີສັດອະນາໄມປະຈຳຢຸໂຮງໝໍສຸນກາງ 103 ຈະໃຫ້ອະໄພຂະພະເຈົ້າພອ້ມທັງຫມຸ່ເຟສທຸກໆຄົນ. ຂໍຂອບໃຈ ນາງວຽງ”

ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້