ມີປາຈໍານວນຫລາຍເຂົ້າຝັ່ງໄຕ້ກອງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງເມືອງໂຂງ

ວັນທີ 24/5/2021 ເກີດປະກົດການຕື່ນເຕັ້ນ ແລະ ຜິດປົກກະຕິຂຶ້ນ ມີປາຈໍານວນຫລາຍຮ້ອຍເຂົ້າຝັງໄຕ້ກອງຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງຢູ່ ເມືອງໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຊາວປະມົງ, ປະຊາຊົນຢູ່ເຂດນັ້ນພາກັນເອົາແຫເອົາມອງເອົາສະຫວີງດັກຈັບເອົາ ແລະ ບາງຄົນກໍເອົາມືຈັບເອົາ.

ເມືອງໂຂງ ຫ່າງຈາກທະເລສາບຢູ່ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ບໍ່ເຖີງ 50 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງແຕ່ລະປີປາຈໍານວນຫລາຍ ຕ່າງສາຍພັນຈະບຶນຂ້າມຊາຍແດນຂຶ້ນວາງໄຂ່ ຫລື ມາອາໃສຢູ່ນໍ້າຂອງຈໍານວນຫລາຍໆລ້ານໂຕ

ແຂວງຈໍາປາສັກ ພາກໄຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນຊື່ລືນາມ “ອູ່ເຂົ້າອູ່ປາຂອງປະຊາຊົນລາວ“ ປານໍ້າຈັດເກືອບທຸກຊະນິດສາມາດລ້ຽງປາທ້ອງປະຊາຊົນເກືອບທຸກແຂວງ.