ຂ່າວດີເດືອນໜ້າໄດ້ວັກຊີນ Astra Zennica ແລະ Jhonson&Jhonson ມາເພີ່ມ

ເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ໄວໆນີ້ເດືອນໜ້າຊິມານີ້ນອກຈາກເຮົາຈະໄດ້ Vaccines Astra Zennica ຈາກໂຄງການ Covax facility ແລ້ວແລະຈະມີວັກຊີນ Jhonson&Jhonson ( ສີ ດ ພຽງ 1 ເຂັມ) ມານຳອີກ ສ່ວນລາຍລະອຽດຈະລາຍງານເພີ່ມເຕີມໃນໄວໆນີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts