ຢຸດສັກວັກຊີນເຂັມທີ 1 ທຸກຊະນິດຈົນກວ່າມີວັກຊີນຊຸດໃໝ່

ອີງຕາມການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ທ່ານ ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ ຫົວໜ້າ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ ເປັນຕົ້ນໄປ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ຢຸດໃຫ້ບໍລິການສັກວັກຊີນ ເຂັມທີ 1 ທຸກຊະນິດ

ຈົນກວ່າມີວັກຊີນເຂົ້າມາຊຸດໃໝ່ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະມາໃນໃນເດືອນ ກໍລະກົດ. ສ່ວນລາຍລະອຽດ ວັນເວລາ ແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫລັງ.