ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮຽກຮ້ອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຍຸຕິການໃຫ້ຂ່າວບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ

ທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮຽກຮ້ອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຫຼື ສັງຄົມ ຍຸຕິການໃຫ້ຂ່າວແລະຂໍ້ມູນທີ່ບິດເບືອນບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ.

ຖ້າຫາກຢາກຕຳໜິນາຍົກແມ່ນຕຳໜິໄດ້ ແຕ່ຢ່າເຮັດຂ່າວບິດເບືອນ ເພາະເປັນການຕົວະຍົວະປະຊາຊົນ,

ຊໍ້າເຕີມປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນການຊໍ້າເຕີມປະເທດຊາດເຮົາ. ສິ່ງທີ່ເຮັດແລ້ວກໍເຮັດໄປ ແຕ່ເທື່ອຕໍ່ໄປແມ່ນບໍ່ຢາກໃຫ້ເຮັດ.