ນ້ຳຖ້ວມເຊບັ້ງໄຟແລ້ວປະຊາຊົນກຽມໄປຢູ່ສູນຫຼົບໄພ

ແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງບ້ານເລາະຕາມ ແມ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ແຈ້ງໃຫ້ພໍແມ່ປະຊາຊົນກຽມພ້ອມ ກະກຽມສູນຫຼົບໄພທີມີແລ້ວໃນແຕ່ລະບ້ານ ກຽມເຄື່ອງກີນເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນ ຕ້ອນໂຮມສັດລ້ຽງໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ

ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງແຕ່ລະບ້ານຂອງ ເມືອງມະຫາໄຊ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລາຍງານສະພາບກຽມພ້ອມໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເບີໂທ 99913699, 22192227, 97243816, 0309517706 ຕະຫຼອດ 24 ຊົວໂມງ