ຊ າ ປ ະ ນ ະ ກິ ດ ສົ ບ ກໍ ລ ະ ນີທີ 11 ພະນັກງານເສີບອາຫານຈາກ ໄ ທ

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ໃນເຊົ້າ ວັນທີ 20 ສິງຫາ 2021 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ເລກຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມທັງໝົດ 11,753 ຄົນ (ໃໝ່ 440 ຄົນ), ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດສະສົມ 11 ຄົນ (ໃໝ່ 2 ຄົນ) ແລະ ກໍາລັງປິ່ນປົວ ທັງໝົດ 4,604 ຄົນ.

ກໍລະນີທີ 11: ແມ່ນຜູ້ເສຍຊີວິດອີກ 1 ຄົນ ແມ່ນຢູ່ ແຂວງຄຳມ່ວນ ເປັນເພດຍິງ, ອາຍຸ 26 ປີ, ອາຊີບ ພະນັກງານເສີບອາຫານ, ບ້ານດອນພູຄຳ, ເມືອງມະຫາໄຊ, ແຂວງຄຳມ່ວນ,

ເດີນທາງເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2021, ຜົນກວດພົບ ເ ຊື້ ອ C O V I D -19 ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2021. ຜູ້ກ່ຽວມີ ໄຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຝຶດ ແລະ ກະວົນກະວາຍ. ຜູ້ກ່ຽວເກີດລູກໄດ້ 5 ວັນ ແລະເສຍຊີວິດ ໃນວັນທີ 20 ສິງຫາ 2021 ສ່ວນລູກປອດໄພ.