ລົດເມ ວຽງຈັນ-ປາກເຊ ປີ້ນທີ່ຖະໜົນ 13 ໃຕ້

ລົດດ່ວນ..VIP ວຽງຈັນ-ປາກເຊ ປີ້ນ ເວລາ 16.00 ວັນທີ 23/8/2021 ໄດ້ເກີດ ອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫ ດ ລົດເມ ເສຍຫລັກ ປີ້ ນ ຢູ່ ຖະໜົນ 13 ໃຕ້ ບ້ານນາຊາຍ ເມືອງອຸທຸມພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ຕາມການລາຍງານ ລົດເມເປ່ເພສົມຄວນ ຜູ້ໂດຍສານແມ່ນໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ເ ລັ ກ ນ້ ອ ຍ ຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຕ້ອງ ມີ ສ ະ ຕິ ທຸກໆຄັ້ງໆ ຖ້ າ ຮູ້ສຶກອິດເມື່ອຍ ຕ້ ອ ງ ປ່ຽນກັບຜູ້ຂັບຂີ່ສຳຮອງ

Facebook Comments Box

Similar Posts