ສປປລາວໄດ້ຮັບ ວັ ກ ຊີ ນ ຈາກສປຈີນແລ້ວ 3.300.000 ໂດສ

ຮອດແລ້ວ ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນຊ່ວຍ ວັ ກ ຊິ ນ 400.000 ໂດສ ແກ່ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ວັ ກ ຊີ ນ ປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຈຳນວນ 400,000 ໂດສ ພ້ອມເຂັມສັກຢາ ແລະນໍ້າຢາກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ທີ່ກອງທັບປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຈີນ ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫຼືອກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ມາຮອດສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021 ນີ້.

ແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ກຸມພາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ສປ ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ວັ ກ ຊີ ນ ປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ແກ່ ສປປ ລາວ ເປັນຈໍານວນ 6 ຄັ້ງ, ເຊິ່ງຄັ້ງທໍາອິດມີຈໍານວນ 300,000 ໂດສ, ຄັ້ງທີ 2 ຈໍານວນ 800,000, ໂດສ, ຄັ້ງທີ 3 ຈໍານວນ 300,000 ໂດສ, ຄັ້ງທີ 4 ຈໍານວນ 500,000 ໂດສ ຄັ້ງທີ 5 ຈໍານວນ 1,000,000 ໂດສ ແລະຄັ້ງທີ 6 ຈໍານວນ 400.000 ໂດສ, ລວມທັງໝົດທີ່ລັດຖະບານຈີນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ວັ ກ ຊີ ນ ໃຫ້ແກ່ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈໍານວນ 3.300.000 ໂດສ.

ມາຮອດ ປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບວັກຊີນທັງໝົດ 5.672.620 ໂດສ ໃນນັ້ນວັກຊິນຊີໂນຟາມ 3.300.000 ໂດສ, ແອສຕາເຊເນກາ 1.263.000 ໂດສ, ໄຟເຊີ 100.620 ໂດສ, ແລະສະປຸກນິກ 1.000 ໂດສ, ປະຈຸບັນປະຊາກອນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບ ວັ ກ ຊິ ນ ເຂັມ 1 ແລ້ວ ຈໍານວນ 2.109.937 ຄົນ ແລະເຂັມ 2 ຈໍານວນ 1.664.137 ຄົນ .

Facebook Comments Box

Similar Posts