ປະຊາຊົນຢາກ ສັ ກ ວັ ກ ຊີ ນ ຍ າ ດ ກັ ນ ເອົາໃບແບບຟອມ

ບໍ່ຈັກສິໄດ້ ວັ ກ ຊີ ນ ຫຼືໄດ້ ໂ ຄ ວິ ດ ກ່ອນກັນແທ້ ແຕ່ກີ້ເຂົາຈົນໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ໄປ ສັ ກ

ແຕ່ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ບໍ່ ພ າ ກັ ນ ໄ ປ ມື້ນີ້ ໂ ຄ ວິ ດ ມາໃກ້ຕົວ ໃຜໆກໍ່ຢາກ ສັ ກ ໃນ ຄ ຣິ ບ ແມ່ນເກິດຢູ່

ບ້ານໂພນສະຫວ່າງເຫນືອ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 23/8/2021 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ໄດ້ແຈກຍາຍໃບແບບຟອມ ເພື່ອຂຽນ ສັ ກ ຢ າ ແຕ່ກໍ່ເປັນຄືດັ່ງພາບທີ່ເຫັນ