ການຈູດທູບບູຊາຈັກດອກນັ້ນມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້

ຈູດທູບຈັກດອກໝາຍເຖີງຫຍັງ??
1 ດອກ ບູຊາສົບແລະວີນຍານ
2 ດອກ ບູຊາເຈົ້າທີ່
3 ດອກ ບູຊາພະພຸດ ພະທັມ ພະສົງ

5 ດອກ ບູຊາພະຣັດຕະນະໄຕ ບູຊາທາດທັງ5 ບູຊາສານພະພູມ
7 ດອກ ບູຊາພະພົມ ບູຊາພະອາທິດ
8 ດອກ ບູຊາເທບພະເຈົ້າ ຂອງຊາວຮິນດູ
9 ດອກ ບູຊາແກ້ວ 9 ປະການ

10 ດອກ ບູຊາເຈົ້າທີ່ ຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງຊາວຈີນ
12 ດອກ ບູຊາເຈົ້າແມ່ກວນອິມ
16 ດອກ ບູຊາເທບຊັ້ນຄູ ຫຼືພິທີກາງແຈ້ງ
19 ດອກ ບູຊາເທວະດາທັງ 10 ທິດ

21 ດອກ ບູຊາພະຄຸນຂອງພໍ່ແມ່
32 ດອກ ສູດຊຸມນຸມເທວະດາທັງ 4 ທິດ
108 ດອກ ບູຊາສີ່ງສູງສຸດທົ່ວທັງໂລກ ທຸກຊັ້ນຟ້າ