ແ ວ່ ນ ຢຸ ບ ແ ຕ ກ ເອງບໍ່ມີ ໂ ຈ ນ ມາ ທຸ ບ ແ ວ່ ນ ທະນາຄານແຕ່ຢ່າງໃດ

ຫຼາຍເພຈໃນສື່ອອນລາຍໄດ້ແຊ ແລະ ໂພສ ໃນວັນທີ 23/9/2021 ກ່ຽວກັບ ທະນາຄານ ພົງສະຫັວນ ສາຂາທ່າງ່ອນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ ຖື ກ ໂ ຈ ນ ປຸ້ ນ ແລະ ທຸ ບ ແ ວ່ ນ ຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ຂໍໃຫ້ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈັ ບ ຜູ້ກໍ່ ເ ຫ ດ ມາລົງ ໂ ທ ດ ໂດຍໄວ. ປກສ ໄດ້ລົງ ກ ວ ດ ກ າ ເຫັນວ່າ:

ກ່ອນແວ່ນ ຈ ະ ຢຸ ບ ແລະ ແກ້ວ ຈ ະ ແ ຕ ກ ໄດ້ມີ ສ ຽ ງ ແ ຕ ກ ດັ ງ ຂຶ້ນ ກ່ອນປະມານ 45 ນາທີ ແລ້ວແວ່ນຈິ່ງ ຢຸ ບ ລົ ງ ຕາມຄຳໃຫ້ການຂອງ ປ ະ ກັ ນ ໄ ພ ທີ່ຍາມໃນ ທະນາຄານ ພົງສະຫັວນ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປກສ ໄດ້ໄປ ກ ວ ດ ຕາມ ກ້ ອ ງ ວົງຈອນ ປິ ດ ຕ່າງໆ ເຫັນວ່າ: ແວ່ນແມ່ນ ຢຸ ບ ລົ ງ ເອງ

ແລະ ບໍ່ມີຄົນ ຮ້ າ ຍ ມາ ປຸ້ ນ (ສຳລັບ ຄ ລິ ບ ເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນ ບໍ່ ມີ ມູ ນ ຄວາມຈິງແຕ່ ປ ະ ກ າ ນ ໃດ). ທ້າຍນີ້ຂໍຝາກ ເ ຕື ອ ນ ທຸກໆ ຄົນທີ່ໃຊ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ໃຫ້ມີ ສ ະ ຕິ ໃນການ ເ ສ ບ ຂ່ າ ວ ເພາະບັນຫານີ້ກໍ່ເປັນບັນຫາທີ່

ຫຼໍ່ ແ ຫຼ ມ ທຸກຄົນກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ຈົ ດ ຈໍ່ ຕິ ດ ຕ າ ມ ຂ່ າ ວ ຖ້າຜູ້ໃດຈະ ລົ ງ ຂ່ າ ວ ຫຼື ແຊຂ່າວອັນໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ມີ ຂໍ້ ມູ ນ ຊັ ດ ເ ຈ ນ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສະເພາະຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງມາຈາກ ແ ຫຼ່ ງ ຂ່ າ ວ ທ າ ງ ກ າ ນ ເທົ່ານັ້ນ.