ຖະແຫຼງຂ່າວປະຈຳວັນ​ທີ​ 24/9/2021 ພົບ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ຫຼາຍ

ການຖະແຫຼງຂ່າວ ສ ະ ຖ າ ນ ະ ກ າ ນ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9​ ປະຈຳວັນ​ທີ​ 24/9/2021​ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:​ ກ ວ ດ ພົບ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ຕົວຢ່າງ +434 ໃນນີ້ມີ. ສະຫລຸບການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ມື້ ນີ້ ລາຍລະອຽດ ທ າ ມ ລ າ ຍ ໃນແຕ່ລະແຂວງຈະໄດ້ ແ ຈ້ ງ ໃຫ້ຊາບຕື່ມ ໄ ວ ໄ ວ ນີ້ ໃນຮອດປີນີ້ ເດືອນນີ້ແມ່ນ ເ ດື ອ ນ ທີ່ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ທີ່ສຸດແລະມີຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ເພີ່ມຢ່າງ ໄ ວ ວ າ.

Facebook Comments Box

Similar Posts