ຊື້ໝົດ 10,799,000 ກີບ ຖຶ ກ ໄດ້ເງິນ 450,000,000 ກີບ

ວັນທີ 23/9/2021 ທີ່ ເມືອງເຊໂນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ , ປ າ ຕິ ໂ ທ ຝັນດີ ຂ ະ ໜ າ ດ ໝັ້ນໃຈເກີນ ຮ້ ອ ຍ ຄື ໝັ້ ນ ໃ ຈ ແທ້ ຊື້ໝົດ 10,799,000 ກີບ ຖຶ ກ ໄດ້ເງິນ 450,000,000 ກີບ ຄື ໂ ຊ ກ ດີ ແ ທ້ ແດ່ ງວດ ຫ ນ້ າ ໃຫ້ທ່ານຜູ້ຊົມ ຖື ກ ເດີ້…ລຳ ລ ວ ຍ ລຳ ລ ວ ຍ ສ າ ທຸ ສ າ ທຸ