ສນ 1191 ສະພັງເມີກ ມອບລົດຈັກຄືນໃຫ້ເຈົ້າຂອງ

ເວລາ 15:20 ໂມງ ຂອງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2021 ສນ 1191 ສະພັງເມີກ ໄດ້ມອບລົດຈັກ ຄື ນ ໃຫ້ນາງ ລັດສະໝີ ອາຍຸ 31 ປີ ຄ້າຂາຍ ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ ຖື ກ ຄົນ ຮ້ າ ຍ ລັ ກ ເອົາຢູ່ຮ້ານ ຂ າ ຍ ເຄື່ອງຢູ່ ບ້ານແສງສະຫວ່າງ ໃນເວລາ 18:30 ໂມງ

ຂອງວັນທີ 19 ກັນຍາ 2021 ຮອດວັນທີ 21 ກັນຍາ 2021 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ສນ 1191 ສະພັງເມີກ ອອກ ກ ວ ດ ພົບເຫັນຢູ່ ເ ສັ້ ນ ທາງ 450 ປີ ຈື່ງໄດ້ເອົາມາ ຮັ ກ ສ າ ໄວ້ຢູ່ຫ້ອງການ ພ້ອມ ມ ອ ບ ລົດ ຄື ນ ເຈົ້າຂອງ, ສ່ວນ ຄົ ນ ຮ້ າ ຍ ໄດ້ເອົາ ຕົ ວ ລົ ບ ໜີ.