ໂ ຈ ນ ລັ ກ ກະບະແລ້ວຈອດ ຖິ້ ມ ໄວ້ທາງກາງປ່າກາຍ ຕ າ ດ ມູນ

ຈາກກໍລະນີ ໂ ຈ ນ ລັ ກ ເອົາລົດ ກະບະ ວີໂກ້ແຊ້ມ ທະບຽນ ກໍາແພງນະຄອນ ກຣ 7373 ວັນທີ່ 28 ສິງຫາ 2020 ເວລາປະມານ 18:20 ທີ່ເຂດ ໜ້ າ ຕະຫຼາດຫົວຂົວ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ມາຮອດເຊົ້າວັນທີ່ 30 ສິງຫາ 2020 ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ໄດ້ພົບເຫັນລົດຄັນດັ່ງກ່າວຈອດ ຖິ້ ມ ປ ະ ໄວ້. ທາງກາງປ່າ ກາຍ ຕ າ ດ ມູນ ໄປປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ແລ້ວເຂົ້າຊອຍໄປໃນ ປ່ າ ປະມານ 300 ແມັດ.

ສ່ວນ ເ ຄື່ ອ ງ ຂອງ ມີ ຄ່ າ ໃນລົດແມ່ນ ຄົ ນ ຮ້ າ ຍ ເອົາໄປ ໝົ ດ, ທາງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈະ ສື ບ ຕໍ່ ຈັ ບ ຄົນ ຮ້ າ ຍ ເພາະຍັງເອົາຕົວ ຫຼົ ບ ໜີ.

+ຂ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ ສິ່ງທີ່ ຫ າ ຍ ແມ່ນ ລົ ດ ໂຕໂຢຕ້າ ວີໂກແຊ້ມ ລຸ້ນສູງໂຟວິນ ທະບຽນ ກໍາແພງນະຄອນ ກຣ 7373. ເ ສ ຍ ຢູ່ເດີນເຕະບານ ໄຊເສດຖາ ຫ ນ້ າ ຕະຫຼາດຫົວຂົວ.

ຊື່ເຈົ້າຂອງລົດ ນາງ ຄຳຫລ້າ ວິໄຊສັກ, ບ້ານສີເກີດ ເມືອງນາຊາຍທອງ. ຫາຍ ວັນທີ 28/8/2020 ເວລາຕາມກ້ອງຮ້ານ 18:20 ເຫັນຄັ້ງ ລ້ າ ສຸ ດ ຕາມກ້ອງວົງ ຈ ອ ນ ປິ ດ ຂອງ ປກສ ແມ່ນ ລ້ຽວເຂົ້າໄປທາງ ຫີ ນ ຄັ ນ ນ າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ໂທ 020 55951199