ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ​ທັງໝົດ​ +434 ຄົນ

ສປປ ລາວ ວັນທີ 24/9/2021 ສະຖານະການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9​ ມື້ ນີ້​ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ​ທັງໝົດ​ +434 ຄົນ.​ ຕິ ດ ໃນຊຸມຊົນ​ຍັງສູງ​ 406 ຄົນ ແລະ​ ນຳເຂົ້າ​ 28​ ຄົນ.​ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້

Facebook Comments Box

Similar Posts