ລາຍລະອຽດລົດກະບະ ເ ສ ຍ ຫຼັກ ຕົ ກ ເ ຫ ວ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ມີຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ 3 ຄົນ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ 2 ຄົນ

ໜັງສືພິມ Vientia ne Tim es ລາຍງານ: ລົດກະບະຂອງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ເກີດ ອຸ ບັ ດ ເຫດ ປີ້ ນ ຕົ ກ ເ ຫ ວ ຢູ່ເຂດເສັ້ນທາງຊຳເໜືອ-ຊຽງຂວາງ ຂະນະ ກ ຳ ລັ ງ ເດີນທາງກັບຈາກການໄປປະຕິບັດໜ້າທີ່ໂດຍມຸ່ງໜ້າສູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດຄາທີ່ 3 ຄົນ.

ຕາມການລາຍງານຂອງພະແນກ ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ຈະລາຈອນ ແຂວງຊຽງຂວາງ ຮູ້ວ່າ: ເ ຫ ດ ການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນເວລາ 9:00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 22 ກັນຍາ 2021 ຢູ່ເຂດເສັ້ນທາງລະຫວ່າງ ເມືອງຄຳ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຄ າ ດ ວ່າຄົນຂັບລົດອາດ ສູ ນ ເ ສ ຍ ການຄວບຄຸມ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລົດກະບະຄັນດັ່ງກ່າວ ເ ສ ຍ ຫຼັກ ກ່ອນຈະ ປີ້ ນ

ແລ້ວ ຕົ ກ ລົງ ເ ຫ ວ ເ ລິ ກ ປະມານ 400-500 ແມັດ ເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ຄ າ ທີ່ 3 ຄົນ ສ່ວນ 2 ຄົນໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ ພ້ອມນຳສົ່ງເຂົ້າ ປິ່ ນ ປົ ວ ຢູ່ ໂຮງໝໍເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສ່ວນຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດທັງສາມ ສົ ບ

ແມ່ນໄດ້ຈັດສົ່ງມາທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຂໍສະແດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃ ຈ ມາຍັງຄອບຄົວຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດໃນຄັ້ງນີ້ ແລະຂໍອວຍພອນໃຫ້ຜູ້ໄດ້ຮັບ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຮັກສາໃຫ້ ຫ າ ຍ ເ ຊົ າ ໄວໆ.