ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ L ock d own ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9

ດ່ ວ ນ ທ່ານເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ອອກ ຄຳ ສັ່ ງ (L ock d own) ເພື່ອ ປ້ ອ ງ ກັ ນ, ຄ ວ ບ ຄຸ ມ, ສ ະ ກັ ດ ກັ້ ນ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໃນໄລຍະແຕ່ວັນທີ 24 ກັນຍາ ຫາ 7 ຕຸລາ 2021 (ລາຍ ລ ະ ອ ຽ ດ ອ່ານເນື້ອໃນ ຄຳ ສັ່ ງ).