ລາຍລະອຽດຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2 ສົບຈາກໂຄວິດ

ຂໍ້ມູນ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ໃໝ່ 2 ຄົ ນ ວັນທີ 24​ ຕຸລາ 2021 ເສຍຊີວິດ C O V I D 1 9