ນ້ອງຊາຍ ເ ສົ້ າ ໃຈເອື້ອຍຮັກຈາກໄປກັບ ໂ ຄ ວິ ດ 19

ຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ບຸກ ຄົ ນ ໜື່ງໄດ້ ໂ ພ ສ ວ່າ ” ໂ ຄ ວິ ດ ພາກຫຼາຍຊີ ວິ ດ ໄປແລ້ວ. ຂໍສະແດງຄວາມ ເ ສ ຍ ໃຈນຳທາງຄອບຄົວ ຍາດຕິ ພີ່ ນ້ອງເດີ ກັບການ ສູ ນ ເ ສ ຍ ຄັ້ງນີ້ ໃສ່ໃຈແນ່ເດີ ຜູ້ທີ່ຍັງຖື ເ ບົ າ ກະດາຍ. ໄປດີມີ ສຸ ກ ເດີເອື້ອຍນາ ຂໍໃຫ້ດວງວິນ ຍ າ ນ ເອື້ອຍເປັນສຸກ ເປັນສຸກ ບໍ່ທຸກ ບໍ່ ເ ຈັ ບ ອີກແລ້ວ ໄປຂື້ນ ສ ະ ຫວັນຊັ້ນຟ້າ ເທ ວ ະ ດາຮັກສາເດີເອື້ອຍ”