ຈັກແມ່ນຫຍັງບຸນັ່ງກີນເບຍຢູ່ຮ້ານເບຍດີໆກະມີຕຳຫຼວດມາຈັບຈະແມ່ນເຊັງ

ລັ ກ ລອບເປີດຮ້ານກີນ ດື່ ມ ລະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຄຳສັ່ງເລກທີ 38/ສພກ.ນວ ເວລາ 20 : 00 ໂມງ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຄະນະ ສ ະ ເພາະກິດ ຄວບຄຸມການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເມືອງສັງທອງ ສົມທົບກັບ ອຳນາດການປົກຄອງບ້ານ ສຳພັນນາ ເມືອງສັງທອງ ນວ ໄດ້ອອກກວດກາລາດ ຕ ະ ເ ວ ນ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບ ຜິ ດ ຊອບ

ພົບເຫັນ ຮ້ານອາຫານ 1212 ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ຢູ່ຄ້ອຍແລ່ນມານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ຜ່ານການກວດກາຕົວຈິງຈຶ່ງໄດ້ນຳຕົວ ທ້າວ ຂັນຕີ ບົວຂອງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ ພ້ອມດ້ວຍ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ພົບເຫັນພາຍໃນຮ້ານອີກ 8 ຄົ ນ ຂຶ້ນມາ ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງສັງທອງ ເພື່ອສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ເຮັດບົດບັນທຶກໃຫ້ ຢຸ ດ ເຊົາການ ຊຸ ມ ແຊວ

ແລະ ໃຫ້ພວກກ່ຽວທັງໝົດ ກັ ກ ໂຕຢູ່ຮ້ານດັ່ງກ່າວເປັນເວລາ 14 ວັນ ໂດຍ ຫ້ າ ມ ເຄື່ອນໄຫວໄປມາອອກຈາກບໍລິ ເ ວ ນ ຮ້ານຢ່າງເດັດ ຂ າ ດ ເພື່ອ ຕິ ດ ຕາມວ່າພວກກ່ຽວມີ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຫຼືບໍ່. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຮຽກຮ້ອງມາຍັັງ ປ ະ ຊາຊົນ ນວ ຈົ່ງປະ ຕິ ບັດຕາມ ຄຳ ສັ່ງເລກທີ 38/ສພກ.ນວ ວ່າດ້ວຍ: ການ ສຶ ບ ຕໍ່ເພີ່ມທະ ວີ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມ າ ດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ,

ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຕ່ວັນທີ 16-30 ຕຸລາ 2021. ເພື່ອ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຫຼຸດລົງຖ້ອຍລົງ, ຖ້າ ບຸ ກ ຄົ ນ ຫຼື ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ ໃດບໍ່ປະຕິບັດຕາມຈະ ຖື ກ ປັບໃໝ 3.000.000 ກີບ/ຄົ ນ/ຄັ້ງ ແລະ ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ 10.000.000 ກີບ/ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ/ຄັ້ງ.