ຕັ້ງວົງດື່ມເບຍຢູ່ຮ້ານຂາຍເສື້ອຜ້າຫຼາຍຄົນແລ້ວຖືກອົບຮົມ

ປກສ ກຸ່ມບ້ານໄຊ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ ໄວລຸ້ນ 2 ກຸ່ມ ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ລະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ແຈ້ງການ ວັນທີ 21 ຕຸລາ 2021, ປກສ ກຸ່ມບ້ານໄຊ ສົມທົບກັບອໍານາດການ ປົ ກ ຄອງບ້ານ ແກ້ໄຂໄວລຸ້ນ 2 ກຸ່ມ ມີ 13 ຄົ ນ, ຍິ ງ 7 ຄົ ນ ຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແຊວ ຢູ່ຫ້ອງແຖວຂອງ ນາງ ໝີ ອາຍຸ 32 ປີ ຄ້ າ ຂາຍ ແລະ ຢູ່ເຮືອນຂອງ ທ້າວ ທອງພັນ ອາຍຸ 39 ປີ ຄ້ າ ຂາຍ

ຢູ່ ບ້ານດ່ານຊ້າງ ເມືອງໄຊທານີ ນວ, ໄດ້ເຊີນຕົວ ຂຶ້ນມາຫ້ອງການບ້ານດ່ານຊ້າງ ເພື່ອເຮັດບົດບັນ ທຶ ກ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົມ ແລະ ກ່າວ ເ ຕື ອ ນ ໃນການ ຊຸ ມ ແຊວດື່ມ ເ ຫຼົ້ າ, ເ ບ ຍ ອາດຈະເປັນສາ ເ ຫ ດ ພາໃຫ້ເກີດການ ແ ຜ່ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ເຊິ່ງການ ກ ະ ທໍາດັ່ງກ່າວເປັນການລະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ແຈ້ງການ 38/ສພກ. ນວ,

ລົງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2021 ຂໍ້ 3 ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິ ບັດມາດ ຕ ະ ການ ປິດ/ຫ້າມ ທົ່ວໄປຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງວດ ໃນຂໍ້ 3.4 ຫ້າມ ບຸ ກ ຄົ ນ, ນິຕິ ບຸ ກ ຄົ ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ຈັດງານ ສັ ງ ສັນ ຫຼື ຊຸ ມ ແຊວທຸກຮູບແບບ ທຸກສະຖານທີ່. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮຽກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງ ປະຊາ ຊົ ນ ລາວບັນດາ ເ ຜົ່ າ

ເປັນເຈົ້າການໃນການຮັກ ສ າ ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ປ້ອງກັນ, ສະ ກັ ດ ກັ້້ນ, ການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຖ້າພົບເຫັນເຫດການໃດ ທີ່ເປັນສາ ເ ຫ ດ ກໍ່ຄວາມບໍ່ສະຫງົບໃນ ສັ ງ ຄົມ ຫຼື ເປັນສາ ເ ຫ ດ ພາໃຫ້ມີການແຜ່ ເ ຊື້ ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ແຈ້ງມາທີ່ເບີ 020 2889 9774 ຫຼື ທາງ ເ ຟັ ສ ບຸ ກ ປກສ ນວ.