ເຂດຮ່ອງຄ້າຖືກໂຈນລັດເອົາໄມ້ຟາດໜ້າປຸ້ນເອົາເຄື່ອງໄປຈົນໝົດ

ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ ຂໍເຕືອນໃຫ້ພາກັນລະວັງເດີ ເຂດ ບ້ານຮ່ອງຄ້າ ນ້ອງຮັກຂ້ອຍຖືກເຂົາລັດເອົາໄມ້ຟາດໜ້າ ປຸ້ນເອົາເຄື່ອງໄປຈົນໝົດ. ຕອນ 21:30 ມື້ນີ້ ບ້ານເມືອງເຮົາເປັນແນວນີ້ແລ້ວນໍ້ ພວກຊາດຊົ່ວ , ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ ນຄວຈ