ໂຕໂນ້ປ່ຽນໃຈແລ້ວຈະບໍ່ໃຫ້ເງິນໂຮງຫມໍແຕ່ຈະຊື້ອຸປະກອນການແພດໃຫ້ແທນ

ໂຕໂນ້ ປ່ຽນໃຈແລ້ວ ຈະບໍ່ໃຫ້ເງິນໂຮງຫມໍ ໂຕໂນ້ພາຄິນ ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກຫລັງຈາກທີ່ເຈົ້າຕົວໄດ້ເຮັດພາລະກິດ ໂດຍເຈົ້າຕົວເຜີຍວ່າ ເຖິງຈະຖູກຍົກໃຫ້ເປັນວີລະບູຫຼຸດ ພ້ອມຍົກຄວາມດີໃຫ້ທຸກຄົນ ທີ່ຮ່ວມຊ່ວຍກັນ ໂຕໂນ້ເຜີຍວ່າ ເງິນບໍລິຈາກທັງຫມົດທີ່ໄດ້ມາ ຈະບໍ່ມອບເປັນເງິນໃຫ້ ແຕ່ຈະນຳໄປຊື້ອຸປະກອນທາງການແພດ ແລ້ວມອບໃຫ້ກັບໂຮງຫມໍ ເພື່ອຈະບໍ່ຕ້ອງສົງໃສພາຍຫລັງວ່າ ເງິນບໍລິຈາກເອົາໄປເຮັດຫຍັງ. ທ້າຍເດືອນຕຸລາ 2022 ທີ່ໄທ