ຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງເງິນເດືອນ2.000.000–30.000.000ກີບ

ໂອກາດມາແລ້ວ ເປີດຮັບພະໜັກງານຫລາຍຕຳແໜ່ງ ເງິນເດືອນ 2.000.000 – 30.000.000 ກີບ

ຕຳແຫນ່ງ.

1.ພະນັກງານຂາຍ(sale).
2.ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫລາດແລະ ການຕະຫລາດ(Marketing).
3.ຄອນເທັນ ເຄເອຕີບ(Content .
4.Creative)ຖ່າຍຮູບແລະວິທິໂອ (Video&Photographer).
5. ໂຕແທນຈຳໜ່າຍຫລັກ
6.ຜູ້ຈັດການສ່ວນໂຕ ແບບຟອມລົງທະບຽນ

👇🏻👇🏻👇🏻

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeLY3l2Lw8S65IxWN-9jkA4L4mCrCMYORSEzlfEgcoZQvR7g/viewform?usp=pp_url