ເສຍຊີວິດ 6 ຄົນແລະຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 1.307 ຄົນ

ສປປ ລາວ ລາຍງານ ກວດພົບ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ຄົບທຸກແຂວງ ໃນວັນສຸກ 24/12/2021 ກວດພົບການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ 1.307 ຄົນ ແລະ ເສຍຊີວິດ +6 ຄົນ. ຂໍ້ມູນໂດຍລວມ ການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢູ່ສປປ ລາວ (ປ ະ ຈຳ ວັນທີ 24 ທັນວາ 2021)

..........