ພົບຕົວອ່ອນໄດໂນເສົາຄົງສະພາບສົມບູນໃນໄຂ່

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະກາດວ່າພວກເຂົາຄົ້ນພົບຕົວອ່ອນໄດໂນເສົາ ທີ່ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໂດຍຄົງສະພາບສົມບູນແບບທີ່ສຸດພາຍໃນໄຂ່ທີ່ກຽມຈະຟັກອອກມາ. ຕົວອ່ອນດັ່ງກ່າວ ທາງນັກວິທະຍາສາດໄດ້ເຊື່ອວ່າມັນແມ່ນໄດໂນເສົາ Threopod ຫຼື Oviraptorosaur ເປັນໄດໂນເສົາທີ່ມີຂົນເຊິ່ງພວກມັນເຄີຍອາໄສຢູ່ໃນເຂດເອເຊຍ ແລະ ອາເມຣິກາເໜືອໃນໄລຍະ 100 – 66 ລ້ານປີກ່ອນ.ມັນຖືກຕັ້ງຊື່ວ່າ Yingliang ແລະ ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບທີ່ເມືອງກວາງໂຈ, ພາກໃຕ້ຂອງຈີນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ພວກເຂົາຈຶ່ງໄດ້ຄາດຄະເນວ່າຕົວຢ່າງນີ້ແມ່ນມີອາຍຸຢ່າງຕ່ຳ 66 ລ້ານປີກ່ອນ ແລະ ເປັນຕົວອ່ອນໄດໂນເສົາທີ່ສົມບູນແບບທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາໃນ ປ ະ ຫວັດສາດ. ທາງທີມນັກວິທະຍາສາດໄດ້ພົບວ່າ ຕົວອ່ອນນັ້ນນອນຄົດຕົວໃນທ່າທີ່ຄືກັນກັບ ສັ ດ ຈຳ ພວກນົກ.ພຶດຕິ ກ ຳ ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງສາມາດພົບເຫັນໄດ້ໃນ ສັ ດ ປີກໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມັນໄດ້ມີການວິວັດທະນາການຈາກສາຍ ພັ ນ ຕົ້ນທາງ. ເນື່ອງຈາກວ່າທາງນັກວິຊາການບໍ່ເຄີຍພົບເຫັນຕົວອ່ອນຂອງໄດໂນເສົາທີ່ບິນບໍ່ໄດ້ ມີພຶດຕິ ກ ຳ ແບບນີ້ມາກ່ອນ, ການຄົ້ນພົບນີ້ຈຶ່ງໄດ້ເປັນການບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ໃຫ້ທາງນັກວິໄຈໄດ້ເຂົ້າໃຈ ເຖິງຄວາມ ສ ຳ ພັ ນ ລະຫວ່າງໄດໂນເສົາ ແລະ ສັ ດ ປີກໃນປັດຈຸບັນ.ຂະໜາດຂອງຕົວອ່ອນ YingLiang ວັດແທກໄດ້ ປ ະ ມານ 27 ຊັງຕີແມັດ ຈາກຄວາມຍາວຫົວໄປຮອດຫາງ ແລະ ຄົດຕົວນອນໃນໄຂ່ທີ່ມີຂະໜາດແມ່ນປະມານ 17 ຊັງຕີແມັດ. ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຄົ້ນພົບໄຂ່ໄດໂນເສົາຄັ້ງທຳອິດເມື່ອປີ 2,000 ແລະ ໄດ້ຈັດເກັບໄວ້ອີກ 10 ປີ ທີ່ພິພິທະ ພັ ນ.​ ພາຍຫຼັງກໍໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງໃນອາຄານ ຈຶ່ງ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໄດ້ຍົກຍ້າຍຟອສຊິວເກົ່າອອກໄປ.ໃນຂະນະທີ່ຍ້າຍຢູ່ນັ້ນ, ​ນັກວິໄຈໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈກັບໄຂ່ໄດໂນເສົາ ໂດຍທີ່ພວກເຂົາສົງໄສວ່າມັນຈະມີຕົວອ່ອນຢູ່ພາຍໃນ.​ ເມື່ອເປີດອອກມາກໍໄດ້ເຫັນວ່າຮ່າງກາຍຍັງສົມບູນແບບ ພຽງແຕ່ມີບາງສ່ວນຍັງ ຖື ກ ຫີນຈັບຕົວ, ຊ່ຽວຊານຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີສະແກນມັນຂຶ້ນມາເພື່ອສ້າງພາບສະເໝືອນໃຫ້ຄົບໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍ. ພວກເຂົາຍັງວາງແຜນຈະສືບຕໍ່ການສຶກສາຂອງຕົວຢ່າງນີ້ໃຫ້ລະອຽດເພີ່ມຂຶ້ນ..........