ຍິ ງ ສາວຖືກ ຄ າ ດ ຕ ະ ກ ຳ 1 ສົບບາດ ເ ຈັ ບ ໜັກ 1 ຄົນ

ເປັນຕາ ຢ້ າ ນ ແທ້ເກີດເຫດ ຍິ ງ ສາວສອງຄົນໄປສວນ ແລ້ວ ຖື ກ ຄ າ ດ ຕ ະ ກ ຳ ເສຍຊີວິດ. ເກີດເຫດ ຄ າ ດ ຕ ະ ກຳ ຢູ່ທີ່ ບ້ານລະວາງ ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ ຜູ້ເຄາະ ຮ້ າ ຍ ເ ພ ດ ຍິ ງ 2ຄົນ ໄດ້ອອກໄປສວນມັນຕົ້ນເຊົ້າຂອງວັນພຸດ 22/12/2021 ແຕ່ບໍ່ໄດ້ກັບມາເຮືອນເລີຍ ຄອບຄົວໄດ້ອອກໄປນຳຫາແຕ່ກໍ່ບໍ່ພົບຈົນຮອດວັນທີ 23/12/2021 ໄດ້ພົບເປັນ ສົ ບ 1ຄົນ ເ ພ ດ ຍິ ງ ແລະບາດ ເ ຈັ ບ ສາ ຫັ ດ 1 ຄົນ ລອດຊີວິດຍ້ອນເຮັດຕິວ່າ ຕ າ ຍ ແລະໄດ້ຄານໜີໄປລີ້ຕອນທີ່ຄົນ ຮ້ າ ຍ ໄປຫວິດແລ້ວ. ລາຍລະອຽດຊິມາແຈ້ງຕາມຫຼັງເດີພ້ອມຄິບວີດີໂອສຽງ ທີ່ຜູ້ເຄາະ ຮ້ າ ຍ ເລົ່າເຫດການທາງຄອບຄົວຜູ້ ຖື ກ ເຄາະ ຮ້ າ ຍ ມີຄວາມທຸກຍາກຂາດເຂີນຢາກວອນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງ ຄົ ມຊ່ວຍບໍລິຈາກນ້ຳຈິດນ້ຳໃຈເລັກນ້ອຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດເປັນເຄື່ອງໄຊ້ ນ້ຳ ເຂົ້າປາອາຫານແຫ້ງຫຼືເງີນໃນການ ປິ່ ນ ປົວຜຸ້ ຖື ກ ເຄາະຮ້າຍ ຕອນນີ້ ປິ່ ນ ປົວຢູ່ທີ່ ໂຮງໝໍແຂວງສາລະວັນ ຊ່ວຍແຊຣແນ່ເດິ. ຕອນນີ້ລໍຖ້າໃບຍັ້ງຢືນຈາກນາຍບ້ານ ສາເຫດຈູງໃຈໃນການກໍ່ເຫດແມ່ນບໍ່ທັນຮູ້ເດີ ແຕ່ຈັບຄົນ ຮ້ າ ຍ ໄດ້ແລ້ວ

..........