ແຕ່ງງານບໍ່ຮອດປີແມ່ມານຖືພາເກີດອຸບັດເຫດເສຍຊີວິດ

ທີ່ສປປລາວທ້າຍເດືອນທັນວາ2021ນີ້ລະເພີ່ນວ່າຮູ້ມື້ເກີດບໍ່ຮູ້ມື້ ຕ າ ຍ ຕອນຍັງມີຊີວິດຢູ່ຂໍໃຫ້ຮັກກັນ,ໃສ່ໃຈກັນ ແລະ ໃຫ້ອະ ໄ ພ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນເດີ ເຫດການນີ້ແມ່ນ ແຕ່ງງານບໍ່ທັນໄດ້ຮອດປີມາເປັນແບບນິ້ເກີດອຸ ປັ ດ ຕິເຫດລົດ ຕ ຳ ເສຍຊີວິດທັງແມ່ ແລະ ລູ ກ ໃນທ້ອງ. ໂອ້ຍເນາະຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານໄປສູ່ສຸຂະຕິເທີ້ນ ໃຫ້ເຈົ້າຂື້ນສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າພຸ້ນເດີ້ ຫລານ…

..........