ຜົວໜີ ປ ະ ເມຍແລະລູກນ້ອຍຍ້ອນຜົວວ່າເມຍທຸກຈົນ

ທີ່ສປປລາວທ້າຍເດືອນທັນວາ2021ຈາກຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຄົນໜືີ່ງໄດ້ໂພສວ່າຜູ້ເປັນຜົວຈະແມ່ນ ຊົ່ ວ ຄັກເນາະເຮັດບາບ ໄດ້ ລູ ກ ນຳກັນຮອດ2ຄົນແລ້ວ ສຸດທ້າຍລະມາຕິວ່າເມຍທຸກຍາກລະ ປ ະ ເອົາຊື່ໆ ເປັນຕາດູຕົນ ລ າ ວ ເນາະ ຜົວກໍ່ຈັ່ງເຮັດບາບເຮັດເວນ,ເຮັດໄດ້ຈັ່ງໃດ ປ ະ ເມຍໃຫ້ລ້ຽງລູກນ້ອຍສອງຄົນຕາມລຳພັງ ໜ້າເຫັນໃຈ ສາມແມ່ລູກກໍ່ບໍ່ທັນຮູ້ຫຍັງເລີຍ ຜູ້ເປັນຜົວຕ້ອງພາເມຍຮັ່ງເມຍມີ ບໍ່ແມ່ນມາຕິວ່າເມຍພາທຸກ ເຈົ້າເປັນຜົວເປັນຫົວຫນ້າຄອບຄົວຕ້ອງພາເມຍສູ້ຊົນຫາມາລ້ຽງລູກລ້ຽງຄອບຄົວ(ເວົ້າວ່າເມຍພາທຸກເຈົ້າບໍ່ອາຍແດ່ບໍ??)..........