ລົດອຳບູແລນຕຳຄົນເສຍຊີວິດ2ຄົນ

ດ່ວນ ໆ ລົດສົ່ງຄົນ ເ ຈັ ບ ຕຳ ຄົນເສຍຊີວິດ. ເຫດດ່ວນໄດ້ຮັບແຈ້ງເຫດ ລົດອຳບູແລນ ສົ່ງຄົນ ເ ຈັ ບ ຕຳ ຄົນເສຍຊີວິດ2ຄົນ. ທີ່ເຂດ ເມືອງອຸທຸມພອນ ເຊໂນ ສະຫວັນນະເຂດ. ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ສປປລາວ