ເມຍຈັບໄດ້ຜົວແອບເຊື່ອງເງິນ

ເຊື່ອງເງິນເມຍໄວ້ໃນພວງມະໄລລົດ ສຸດທ້າຍເມຍຈັບໄດ້ ຕົ ກ ໃຈໝົດເລີຍຫາຍໃຈຫາຍຄໍຈົນແທບບໍ່ທັນ, ເດືອນມັງກອນ 2022 ທີ່ ປ ະ ເທດໄທ