ເຫດໄຟໄໝ້ຫ້ອງແຖວພະນັກງານນິຄົມ 11

ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 2021 ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ ນິຄົມ 11 ຢູ່ທີ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ແຂວງອັດຕະປື ເຊິ່ງເປັນຫ້ອງແຖວພະນັກງານ. ເຊິ່ງສາເຫດຂອງຕົ້ນເພິງຍັງບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້. ເຊິ່ງສັນນິຖານວ່າອາດເກີດຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ແຕ່ສາເຫດ ແລະ ມູນຄ່າເສຍຫາຍ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນດຳເນີນງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫາກມີຫຍັງເພີ່ມເຕີມ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບພາຍຫຼັງ.