ໃໝ່ເຄື່ອງກວດໂຄວິດ19 ຜ່ານລົມຫາຍໃຈຮູ້ຜົນພາຍໃນ 1 ນາທີ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ ສຳນັກຂ່າວສິງກະໂປໄດ້ລາຍງານວ່າ: ກະຊວງວິທະຍາສາດຂອງສິງກະໂປເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບນະວັດຕະກຳ ແລະ ວິທີການກວດຫາເຊື້ອໂຄວິດ-19 ແບບໃໝ່ “ໃຊ້ສະເພາະໜ້າ” ດ້ວຍການກວດຈາກລົມຫາຍໃຈ ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ ເບຣໂທນິກ ເປັນສະຕາດອັບຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງໃນສັງກະໂປ. ຈາກການພິສູດການນຳໃຊ້ຕົວຈິງສາມາດກວດຫາເຊື້ອຖືກຕ້ອງສູງເຖິງ 90% ພາຍໃນ 60 ວິນາທີ ຫລື 1ນາທີ ເທົ່ານັ້ນ

ດ້ານລາຄາຕົກຢູ່ປະມານ 5-20 ໂດລາສິງກະໂປ ຫລື ປະມານ 35 ພັນກີບ -120.000 ກີບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກສິງກະໂປຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງມືກວດອັນນີ້ຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ ປັດຈຸບັນ ຍັງໃຊ້ແບບວິເຄາະທາງວິທະຍາເປັນຕົ້ນຕໍ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືນີ້ຄວບຄູ່ກັນໄປເພື່ອພິສູດຄວາມຖືກຕ້ອງ ແຕ່ອີກບໍ່ດົນຈະມີການນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການຫາກໄດ້ຜົນແທ້ແນ່ນອນ.