ແຮງງານຕົກວຽກເກືອບ 50.000 ຄົນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຮອບທີ 2

ກະຊວງແຮງງານ ເລັ່ງແກ້ໄຂ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບທີ 2 ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຮັດໃຫ້ມີແຮງງານເກືອບ 50.000 ຄົນໃນທົ່ວປະເທດຖືກໂຈະວຽກ. ໃນນີ້ ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີຫົວໜ່ວຍແຮງງານຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຢຸດຕິກິດຈະການ ຄື: ໂຮງງານຕັດຫຍິບ 11 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດເຫລັກ 2 ແຫ່ງ, ມີແຮງງານປະ ມານ 10.000 ຄົນ ຖືກໂຈະວຽກ.

ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ກໍານົດໃຫ້ຫົວຫນ່ວຍແຮງງານທີ່ຖືກສັ່ງໂຈະ ພິຈາລະນາຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອອກແຮງງານຕາມຄວາມສາມາດ ເພື່ອຮັກສາຜູ້ອອກແຮງງານໄວ້

ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາລົງຊີວິດໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ ສ່ວນຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດທີ່ຖຶກໃຫ້ພັກວຽກ ຫຼື ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫົວຫນ່ວຍແຮງງານທີ່ຕ້ອງໄດ້ຢຸດກິດຈະການ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະໄດ້ຮັບເງິນນະໂຍບາຍອຸດຫນູນວ່າງງານ. ຂໍ້ມູນຈາກ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ