ພໍ່ແມ່ ຕ າ ຍ ປະເລີຍເກັບກະຕຸກຂາຍເພື່ອປະທັງຊີວິດໄປວັນໆ

ທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ໄດ້ມີການເຜີຍແຜ່ເລື່ອງລາວຂອງ ນ້ອງເຈນນີ່ ອາຍຸ 9 ປີພໍ່ແມ່ ຕ າ ຍ ປະ ຫຼັງເລີກຮຽນຈະເກັບກະຕຸກໄປຂາຍເພື່ອແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍຊ່ວຍປ້າ ເປັນເລື່ອງລາວທີ່ມີຄົນສະແດງຄວາມເອັນດູເດັກດີຄົນໜຶ່ງໃນໂລກໂຊຊ່ຽວ ໂດຍໃຊ້ເວລາວ່າງຫຼັງຈາກເລີກຮຽນເກັບກະຕຸກຫາລາຍໄດ້ຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຊ່ວຍປ້າ ນ້ອງເຈນນີ່ ອາຍຸ 9 ປີ ເປັນຄົນຕ່າງດ້າວ

ທີ່ມາຫາເງິນຢູ່ ປະເທດໄທ ກັບພໍ່ແມ່ ແຕ່ຕອນນ້ອງຍັງນ້ອຍແຕ່ພໍ່ແມ່ ເ ສ ຍ ຊີວິດໝົດແລ້ວ ນ້ອງຕ້ອງໄດ້ອາໄສຢູ່ກັບປ້າ ປ້າຂອງນ້ອງແມ່ນຮັບຈ້າງກວດຫົນທາງ ແຕ່ລະມື້ພໍເລີກໂຮງຮຽນນ້ອງກໍ່ຈະເກັບກະຕຸກແກ້ວເບຍປ່ອງເບຍໃສ່ທ້າຍລົດຖີບຂີ່ກັບບ້ານທຸກມື້ເອີ້ນໄດ້ວ່ານ້ອງກໍ່ເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ສູ້ຊີວິດແລະກະຕັນຍູຮູ້ຄຸນປ້າຫຼາຍ ເພາະຊ່ວຍປ້າແບ່ງເບົາລາຍຈ່າຍທໍ່ໃດກໍ່ດີ