ໂຄງການປັບປຸງສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ໃຊ້ງົບປະມານ 1.491 ກວ່າຕື້ກີບ

ອີງຕາມຂ່າວ “ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່” ລາຍງານວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ ໄລຍະສັນຍາ 2 ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ກິໂລແມັດ 111 ຫາ 190 ມີຄວາມຍາວ 79 ກິໂລແມັດ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ ແຕ່ກິໂລແມັດ 71 (ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ) ຫາກິໂລແມັດ 346 (ແຂວງຄຳມ່ວນ) ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 275 ກິໂລແມັດ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 4 ໄລຍະສັນຍາ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕ່ຳຈາກສະຖາບັນຄື: ທະນາຄານໂລກ (WB), ທະນາຄານການລົງທຶນເອີຣົບ (EIB), ທະນາຄານການລົງທຶນໂຄງລ່າງພື້ນຖານອາຊີ (AIIB) ແລະ ງົບປະມານຈາກກອງທຶນທາງ ລວມທັງໝົດ 157,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 1.491 ກວ່າຕື້ກີບ ຄ່າກໍ່ສ້າງ ແລະ ບູລະນະຮັກສາ 125 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 118,39 ກວ່າຕື້ກີບ, ຄ່າຊົດເຊີຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ເວນຄືນທີ່ດິນ 1,7 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 16 ຕື້ ກວ່າກີບ, ຄ່າວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ 5 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 47,3 ຕື້ກວ່າກີບ,

ຄ່າບູລະນະຮັກ ສາ 25,8 ລ້ານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 244,31 ຕື້ກວ່າກີບ ໄລຍະປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ 10 ປີ ແຕ່ປີ 2021-2031 ໃນນີ້ ໄລຍະກໍ່ສ້າງ 2-3 ປີ ແລະ ບູລະນະຮັກສາ 7-8 ປີ. ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຕອນທາງດັ່ງກ່າວ ໂດຍການປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງທາງໃຫ້ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກບັນທຸກໄດ້ 11 ໂຕນ/ເພົາ ຍົກລະດັບໂຄງສ້າງທາງຈຸດທີ່ເຄີຍມີນ້ໍາຖ້ວມ ຂະຫຍາຍໜ້າທາງເກົ່າໃຫ້ກ້ວາງອອກຕື່ມ ເສີມຄວາມແຂງແກ່ນຂອງໂຄງສ້າງທາງ. ໂຄງການຈະໄດ້ປັບປຸງຍົກລະດັບຈຸດນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ຂະຫຍາຍໜ້າທາງເກົ່າຈາກ 9 ແມັດ ເປັນ 12 ແມັດ ຮອດເຂດຕົວເມືອງປາກຊັນ ມີ 2 ຊ່ອງທາງຈະລາຈອນ (2×3.5 ແມັດ) ແລະ ບ່າທາງເບື້ອງລະ 2,5 ແມັດ ຈາກປາກຊັນຫາປາກກະດິງ ແມ່ນມີຄວາມກວ້າງ 9 ແມັດ ແຕ່ຈະປັບປຸງໜ້າທາງໂດຍການເສີມຄວາມແຂງແກ່ນຂອງໂຄງສ້າງທາງ ດ້ວຍການປູເພີ່ມຊັ້ນພື້ນທາງ 10 ຫາ 20 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ປູໜ້າທາງດ້ວຍປູຢາງຂົ້ວ (ເບຕົງ ອັສຟານ) ສະເພາະເຂດເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ ແມ່ນຮັກສາຕາມຄວາມກວ້າງໜ້າທາງຕາມຄວາມກວ້າງທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແຕ່ຈະມີການປູໜ້າທາງໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດຮັບເໝົາໂດຍການປະມູນສາກົນ ໃນຮູບແບບສັນຍາແບບມອບເໝົາ (Output¬and Performanced-Base Road Contract-OPBRC) ຜູ້ຮັບເໝົາຈະເປັນຜູ້ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງປັບປຸງໃຫ້ສໍາເລັດພາຍໃນ 3 ປີ ແຕ່ປີ 2021 ຫາ ປີ 2023 ແລະ ສືບຕໍ່ບູລະນະຮັກສາໄປຕື່ມ 7 ປີ ແຕ່ປີ 2024 ຫາປີ 2031 ຈຶ່ງມອບໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການ ມູນຄ່າຂອງສັນຍາຜ່ານການປະມູນສໍາລັບສັນຍານີ້ແມ່ນ 28.129.999 ໂດລາ ຫຼື ປະມານ 266,42 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍຈະຊໍາລະໃຫ້ແກ່ໂຄງການແບ່ງອອກເປັນ 2 ໄລຍະຄື: ໄລຍະທີ 1: ແມ່ນໄລຍະດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ 3 ປີ ມີມູນຄ່າ 22.191.199 ໂດລາ ຫຼື ປະມານ 210 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານການລົງທຶນເອີຣົບ ແລະ ໄລຍະທີ2: ແມ່ນໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາ 7 ປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານຈາກກອງທຶນທາງຂອງ ສປປ ລາວ ດ້ວຍການແບ່ງຈ່າຍເປັນງວດຈໍານວນ 5.938.800 ໂດລາ ຫຼື ປະມານ 56,1 ຕື້ກວ່າກີບ.

Facebook Comments Box

Similar Posts