ຊາຍໜຸ່ມຕົກງານເລີຍກາຍມາເປັນຄົນຮັບແຂກຜູ້ຊາຍ

ເມື່ອຄ່າຄອງຊີບສູງ ເສດຖະກິດຝືດເຄືອງຜູ້ຊາຍບາງຄົນກໍ່ດື້ນລົນໂດຍກາຍມາເປັນບໍລິການຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນ

ເໝືອນກັບຊາຍໜຸ່ມຄົນໜື່ງທີ່ໂພສລົງຕິກຕ້ອກ ວ່າຕ້ອງອອກຮັບງານກັບຜູ້ບ່າວຈີນ ໂດຍຫຼັງຈາກແລ້ວງານແລ້ວ ກໍ່ຍ່າງຈັບແອວຈັບກົ້ນໃນໂຮງແຮມແຫ່ງໜື່ງ ເພາະຮູ້ສືກເຈັບກົ້ນ ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງອົດທົນເພື່ອງານເພື່ອເງີນ ແຕ່ອາດຈະໄດ້ເງີນຫຼາຍຢູ່

ແຕ່ຕ້ອງແລກດ້ວຍຮ່າງກາຍ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບ່າວຈີນໄດ້ກະທຳ ຕອນນີ້ມັນເປັນປະກົດການໜື່ງໃນສັງຄົມ ທີ່ມີການແອບຊ້ອນຄວາມສຳພັນແບບນີ້ ທີ່ຍາກຄົນທົ່ວໄປຈະໄດ້ຮັບຮູ້ ແຕ່ເມືອມີສືອອນໄລນຫຼາຍຂື້ນ ຄວາມລັບແບບນີ້ກໍ່ຖືກເປີດເຜີຍສູ່ ສືອອນໄລນຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນກັນ