ຊາວບ້ານຍາດນ້ຳມັນກັນ

ໃນວັນທີ 25 ມິຖຸນາ 2022 ວາງມວຍກາງປໍ້ານໍ້າມັນ

ທີ່ເມືອງຊຳໃຕ້ ແຂວງຫົວພັນ ຄວນໃຈເຢັນ ຢ່າວາງມວຍໃສ່ກັນ ຄວນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ມາຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາ

ຈັດສັນຄິວໃຫ້ເປັນລະບຽບ ໃຫ້ເປັນແລວດຽວກັນ ຈື່ງບໍ່ເກີດການຍາດຄິວກັນເໝືອນເຫດການນີ້