ກ າ ຣີ ຍຸ ກ !!! ການສິດສອນໄດ້ຮັບຄວາມ ລຳ ບ າ ກ ເນື່ອງຈາກເຊື້ອໂຣກ ລ ະ ບ າ ດ

ທ່ານ ສີອຸດອນ ທອງສຸວັນ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ 2021 ວ່າ: ເນື່ອງຈາກວ່າປັດຈຸບັນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ມີ ແ ຮ ງ ງານລາວເດີນທາງມາຈາກປະເທດໃກ້ຄຽງທີ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ກັບຄືນມາບ້ານເກີດເມືອງນອນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ແຂວງມີຕົວເລກຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ນຳເຂົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນ ນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ເຊິ່ງຄະນະສະເພາະກິດຂັ້ນແຂວງກໍໄດ້ກຳນົດເອົາໂຮງຮຽນຫລາຍແຫ່ງເປັນສູນຈຳກັດບໍລິເວນ ແ ຮ ງ ງານ. ທັງນັ້ນກໍເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ກໍຄື ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ພົບຄວາມ ຫ ຍຸ້ ງ ຍ າ ກ ຫລາຍດ້ານໃນການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2021-2022 ໃນວັນທີ 6 ກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເທສະບານນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ທີ່ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃນຊຸມຊົນ

ແລະ ໂຮງຮຽນໄດ້ ຖື ກ ກຳນົດເປັນສູນຈຳກັດບໍລິເວນຂອງ ແ ຮ ງ ງານ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເປີດການຮຽນ-ການສອນ ໃນສົກໃໝ່ນີ້ໄດ້ຕາມກຳນົດເວລາທີ່ທາງກະຊວງກຳນົດໄດ້. ສ່ວນໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫລີກ ຂອງເມືອງທີ່ບໍ່ມີການ ລ ະ ບ າ ດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ຖື ກ ກຳນົດເປັນສູນຈຳກັດບໍລິເວນ ແມ່ນຈະໄດ້ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ເປີດການຮຽນ-ການສອນ ຕາມເວລາກຳນົດ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ສຳລັບການຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິດບັດ ແມ່ນມອບໃຫ້ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລິເມືອງ, ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບກວດກາຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ນັກຮຽນໃຫ້ເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍສະເພາະຄູ-ອາຈານທີ່ຈະໄປສິດສອນແມ່ນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສັກ ວັ ກ ຊີ ນ ຄົບໂດສທຸກຄົນຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າສິດສອນໄດ້.